Değerli müşterilerimiz,

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.

Temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) belirtildiği gibi, Albayrac İnovasyon Otomotiv A.Ş. (Bundan sonra Albayrac olarak anılacaktır) olarak Veri Sorumlusu ” sıfatıyla anılır. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANIM SEBEPLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verileriniz kanuna uygun olarak; Ürün ve hizmetlerin sunulması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, kargolanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin her türlü kanalda tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, ödül, çekiliş içeriklerin iletilmesi, bu tekliflerin online reklam kanalları dahil size ilgi alanınıza göre sunulması için her türlü çerez kullanımı ve bu kullanım bilgilerinin anlaşmalı reklam firmaları ile oluşturulması, Ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi ve online destek hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerin ifasına ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması tabi olduğumuz ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, raporlanması , takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, soru ve şikayet bildirimleri, online mesajlaşma, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, bu bilgilendirme ve rıza metninde belirtilen amaçlar için ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir ve işlenebilir.

ÇEREZ POLİTİKASI İLE İLGİLİ

www.albayrac.com alan adı ve alt alan adlarında hizmet veren tüm platformlarda çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. Çerezler, Albayrac’ın düzgün bir şekilde çalışmasını, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve/veya tarafına ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek diğer reklam ağlarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük verilerdir. Çerezler asla yüksek güvenlik gerektiren bilgilerin depolanmasında kullanılmaz.

Çerezler bilgisayar / cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar. www.albayrac.com’u kullanan tüm ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu aydınlatma metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda / şartlarda işlenmesini (üçüncü kişilere aktarım / paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilir. Çerezlerin sürekli temizlenmesi www.albayrac.com’un istenilen şekilde çalışmasını ve/veya tüm olanaklarından faydalanmanızı engelleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Albayrac kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir.

“Kişisel Verilerinizin Kullanım Sebepleri Ve Amaçları” maddesinde belirtilen tüm işlemlerin gerçekleşmesi için olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Minimum Otomotiv Bilişim A.Ş. iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kanun’un 11 numaralı maddesi gereğince bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
  2. İşlenmişse Bilgi Talep Etme,
  3. İşlenme Amacını Ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
  4. Yurt İçinde / Yurt Dışında Aktarıldığı 3. Kişileri Bilme,
  5. Eksik / Yanlış İşlenmişse Düzeltilmesini İsteme,
  6. KYKK’nın 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Silinmesini / Yok Edilmesini İsteme,
  7. Aktarıldığı 3. Kişilere Yukarıda Sayılan (V) Ve (Vı) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin Bildirilmesini İsteme,
  8. Münhasıran Otomatik Sistemler İle Analiz Edilmesi Nedeniyle Aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
  9. Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkına Sahipsiniz.

 

İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi / başvurularınızı ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı Çağrı Merkezine, Online Başvuru ile ve Genel Müdürlük adresimize yapabilirsiniz.

Tüm başvurular en geç 30 gün içerisinde başvuruda belirtilen kanaldan cevaplanacaktır.

Genel Müdürlük: Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Kule K:4 34340 Beşiktaş İstanbul

Çağrı Merkezi: 0212 706 00 07

(Çalışma saatleri hafta içi 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 arasındadır. )